Източници на мощност

Компресиран или течен природен газ - природният газ е заместител на безниновите и дизелови горива. Въпреки че отделя парникови емисии е много по-безвреден за околната среда от тези горива. Природният газ е по-лек от въздуха и бързо се разсейва в атмосферата. Учени експериментират, като го смесват с биогорива, които да намалят отделеното количество въглероден диоксид във вредните емисии.
Водород - водородното гориво се добива по много източници по изкуствен начин. Много превозни средства могат да ползват водородни горива, но в момента проекта се развива, така че горивото да бъде приложимо и удобно за леките автомобили.
Течен азот - въпреки ефективността си, течният азот има много недостатъци, най-важният от които е загубата на енергия, която се дължи на повторното преобразуване на енергия при задвижване на автомобила. Втечненият чрез енергия от друг източник азот произвежда енергия за мотора на превозното средство. Колкото повече преобразувания на енергия, толкова повече енергийни загуби.
Слънчеви панели - автомобилът се задвижва благодарение на слънчеви батерии, които чрез явлението фотоелектричен ефект преобразуват светлинната в електрическа енергия. 
Отпадъчна топлина - отпадъчна топлина се нарича топлината, произведена от машини в употреба. От десетилетия съществуват технологии за превръщането на такъв вид топлина в електрическа енергия и се счита, че такива технологии са приложими към двигателя с вътрешно горене.

RESS (Презареждащо се енергийно устройство) - автомобил, задвижван с батерии.                                                                  
Компресиран въздух - съществуват т. нар. "пневматични мотори", които разширяват компресирания въздух, превръщайки го в енергиен ресурс.

"Tesla Roadster" е лек автомобил с литиево йонни батерии, който може да измине над 320 км за едно зареждане.