Биогорива

Биогоривата са горива, извлечени предимно от растителната и отпадъчната биомаса. Терминът "биогорива" покрива горивата, произведени от твърда биомаса, течните горива и различни биогазове. Въпросните горива привличат вниманието на обществото и учените в последните две десетилетия поради покачвания в цените на бензина, нуждата от енергийна икономичност и тревогите за парникови емисии, вредни за околната среда. Бавно и постепенно биогоривата намират приложение, предимно в масовия градски транспорт по цял свят.

Биоетанолът е алкохол, който се получава при ферментацията на захарите на растенията. Етанолът може да се използва като гориво в чиста форма, но по-често служи като допълнение към други горива, за да увеличи коефициента на полезно действие на двигателя и да подобри емисиите на превозното средство. Биоетанолът е широкоразпространен в САЩ и Бразилия.

Биодизелът се извлича от растителни масла, животинска или друга мас. Също като биоетанола, биодизелът може да бъде използван в чистата си форма, но се предпочита като добавка към дизела за да намали нивата на въглероден диоксид в емисиите на автомобила. Биодизелът се произвежда чрез обработка на растителните масла, наречена "трансестерификация" и е най-използваното биогориво в Европа.

През 2008 г. биогоривата са 1.8% от транспортните горива, използвани в цял свят. Инвестиции в производството на биогорива надвишават 4 милиарда през 2007 г. и се покачват и до днес.

Автобус, движещ се на биодизел.